V Blockchain Think Tank-u Slovenija smo bili zelo aktivni v zadnjem tednu. Udeležili smo se največje konference v Sloveniji o digitalizaciji, kjer smo razpravljali o digitalnem evru, kot tudi dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije — ‘ECB vas posluša’. V spodnjem članku sledi kratko poročilo z dogodkov in povzetek predstavljenih stališč.

V Blockchain Think Thanku Slovenije pozorno spremljamo hiter proces digitalizacije plačilnih storitev, ki je neposredno povezan z novimi tehnologijami in z inovativnimi poslovnimi modeli. Pozdravljamo širšo rabo digitalnih plačilnih storitev in s tem postopen prehod na brezstično in brezgotovinsko družbo. Evo od novosti je prav zagotovo tudi digitalni evro.

Image for post
Image for post
Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Letos oktobra je bilo objavljeno poročilo delovne skupine Eurosistema o digitalnem euru. Namen poročila je preučitev scenarijev v katerih je potrebno uvesti digitalni evro. Zato, da bi se Eurosistem kar najbolje pripravil na morebitno odločitev o uvedbi digitalnega eura, je uvedel posvetovanje z državljani in državljankami, z akademskimi krogi, finančnim sektorjem in predstavniki oblasti. …


On Tuesday, 23rd June 2020, Blockchain Think Tank Slovenia hosted a virtual event Building a Community for District Energy together with Danfoss Trata, where we brought together Danfoss representatives, blockchain aficionados and great minds that presented innovative ideas for integration of blockchain technology in the energy sector.

With a growing number of actors and activities dealing with digitalisation and better distribution and energy consumption, we can see an unprecedented process of transformation. Distributed ledgers are an emerging technology that has drawn considerable interest from energy supply firms, startups, technology developers, financial institutions, national governments and the academic community.

Image for post
Image for post
https://www.facebook.com/events/640222323256710/

These advancements open up numerous questions. What are the benefits of blockchain brings into the energy sector? Can we identify use cases and name our biggest challenges? Who are the people and projects to seek advice from?

Earlier this year Danfoss and BTT organised a hackathon where we explored the fundamental principles that underpin blockchain technologies, such as distributed consensus algorithms and system architecture. Next, we focus on blockchain solutions for the energy industry and information sharing to leverage current business cases and co-create a playground. …


V torek, 26. maja 2020, se je odvil prvi virtualni dogodek “Sledljivost v času COVID-19 pandemije”, kjer so številni strokovnjaki, raziskovalci, akademiki in pravniki razpravljali o pravnih in etičnih vidikih uvedbe mobilne aplikacije za sledenje okužbam s COVID-19; IT strokovnjaki pa so izpostavili tudi ustrezne tehnologije, načine in standarde, da bi tovrstna rešitev lahko zadostila vsem zahtevam varovanja zasebnosti posameznikov.

Društvo Blockchain Think Tank Slovenija je organiziralo virtualni dogodek s podporo Bitcoin društva Slovenija, Blockchain združenja in Blockchain Alliance Europe.

Image for post
Image for post
Markus Spiske, https://www.pexels.com/photo/coronavirus-statistics-on-screen-3970330/

Zaradi eksponentne hitrosti širjenja COVID-19 virusne bolezni je zdravstveno osebje v mnogih državah nenadoma postalo preobremenjeno. Potencialni kolaps zdravstvenega sistema in pomanjkanje informacij, s katerimi razpolagajo epidemiologi, so doprinesli k sprejemanju ukrepov kot so popolna ali delna prepoved gibanja med občinami, zaprle so se šole in vrtci, večina nas je morala delati od doma, ipd. Države se soočajo s težavo pri sprejemanju ustrezne regulacije, kot tudi nadziranju prebivalstva pri spoštovanju nujnih ukrepov. …


We’re merging powers with Global Business Inroads and are organising two video calls with them with the aim to enable our small and medium companies and allow them to apply for funding!

Here’s what this call is all about:

Horizon 2020 project for EU and Associated Countries (in this case India) invite small and medium companies, enterprises and startups to conduct Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE market called INNOWWIDE.

The 2nd INNOWWIDE call aims to bring innovative European SMEs to the forefront of international markets by funding Viability Assessment Projects (VAPs) in cooperation with local stakeholders in countries like India, creating the conditions to increase the uptake of innovative solutions in markets outside of Europe.

Image for post
Image for post

All together 4.2m EUR is available for this second call to fund 70 Viability Assessment Projects (VAPs). …


Danfoss je 6. in 7. februarja v svojih poslovnih prostorih v Ljubljani organiziral Blockchain Hackaton s ciljem, da najdejo inovativno rešitev za topoltna omrežja, ki bo omogočala ponovno uporabo in boljše koriščenje presežka toplote. Blockchain Think Tank Slovenija je sodeloval pri organizaciji in pripravah na hackaton, naši predstavniki pa so bili povabljeni tudi k izvedbi in posvetu z izbranimi ekipami.

Danfoss in Blockchain Think Tank Slovenija sta konec leta 2019 pozvala vse zainteresirane ekipe in podjetja, da se jima pridružijo pri iskanju potencialnih omejitev in inovativnih rešitev, ki jih blockchain tehnologija ponuja energijskemu sektorju.

Rok za oddajo prijave se je zaključil januarja letos, po prvem predstavitvenem klicu pa je bilo izbranih pet ekip iz Slovenije, Srbije, Nemčije, Portugalske in Hrvaške, ki so bile povabljene na Danfoss Blockchain Hackaton. Hackaton je se je pričel v četrtek 6. februarja s predstavitvijo ciljev in iskanja rešitve za topoltna omrežja, ki bodo omogočale ponovno uporabo in boljše koriščenje presežka toplote. Danfoss je blockchain ekipam dodelil svoje strokovnjake na področju energetike ter pričel z vzajemnim učenjem na obeh straneh. Po prvem krogu prvih predstavitev ekip in njihovih rešitev so se intenzivne priprave in izboljšave, ki so se nadaljevale pozno v noč.

V petek popoldne so ekipe predstavile svojo rešitev Danfoss investitorjem, ki so se odločili za izvedbo pilotskega projekta in raziskovanje medsektorskega povezovanja infrastrukture (sector coupling), vključno z rešitvami na temo obnovljive energije in odpadne toplote. …


On 6th and 7th of February Danfoss ran a Blockchain Hackaton with the objective of finding an innovative solution for District Heating Utility networks enabling the infrastructure to reuse and sell surplus heat. BTT representatives were given a great opportunity to be part of this learning experience and helped the applicant to better understand limits and possible solutions for proposed blockchain innovations.

Last year Danfoss Trata Slovenia and Blockchain Think Tank Slovenia made an agreement to collaborate on a joint project, aimed at identifying blockchain companies and projects in the wider region, that are developing technological solutions within the energy industry. We’ve made a public call and invited all interested to submit their ideas and apply to be part of the Hackaton.

The application deadline was due early January, and five carefully selected teams from Slovenia, Serbia, Germany, Portugal and Croatia were invited to attend Danfoss Blockchain Hackaton set up on 6th of February. On day 1 Danfoss presented the objectives of its Hackaton that is closely connected with solutions for District Heating Utility networks that needs to be able to reuse and sell surplus heat. Danfoss assigned district energy experts to the blockchain teams, so mutual learning was done for both parties involved. …


V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Peter Trček in Marina Markežič sta kot predstavnika BTT na delavni skupini Banke Slovenije dne 3. 12. 2019 predstavila IEO (‘’Initial Exchange Offering’’) koncept.

Image for post
Image for post

Pod okriljem delavne skupine Odbora za finančno stabilnost za fintech in kibernetsko varnost (DS OFS) nas je Banka Slovenije povabila, da predstavimo trend IEO-jev in podamo naše strokovno mnenje o tem novem načinu financiranja. Poleg IEO diskusije, je delavna skupina obravnavala tudi druge teme povezane s kriptovalutami. …


V sredo smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali srečanje BTT delovne skupine za regulativo in predstavnikov domače blockchain in kripto skupnosti. Srečanje je potekalo z namenom predstavitve predlaganih komentarjev na spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V sivi predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani je v sredo potekalo srečanje na katerem smo javno razpravljali o predlaganih spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V četrtek, 7. novembra, je namreč Ministrstvo za finance objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Image for post
Image for post

Za blockchain in kripto skupnost je zakon pomemben predvsem zaradi KYC postopkov. Gre za tako imenovan know-your-customer postopek, oziroma identifikacijo klientov, ki jo morajo posamezniki in podjetja opravljati z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. …


Danfoss Trata Slovenia and Blockchain Think Tank Slovenia made an agreement to collaborate on a joint project, aimed at identifying blockchain companies and projects in the wider region, that are developing technological solutions within the energy industry.

1. PUBLIC CALL

Following the agreement between BTT and Danfoss, we’re publishing Trading platform across the energy sector: Public Call for Blockchain Projects. The scope of this public call is to explore opportunities within the trading platform across energy sectors. The platform should have a possibility to support trading of heating, cooling, power and gas on a city (municipality) level. Stakeholders who are involved in the trading platform are energy companies (utilities), residents as consumers, industrial consumers and prosumers (industrial, commercial and individual).

Image for post
Image for post

2. MAIN GOAL OF THE PROJECT

The goal of this project is to select companies, that will carry out pilot projects together with Danfoss Trata and at the end evaluate possibilities for a collaborative partnership with this global company. …


V sredo, 16. oktobra, je BTT predsednik, Peter Trček, predaval na dogodku, ki ga je organiziral Mednarodni svet za telekomunikacije (International Press Telecommunications Council, IPTC).

Image for post
Image for post

IPTC je svetovni organ za telekomunikacije. Njihovo poslanstvo je poenostaviti distribucijo informacij, to pa dosegajo z razvijanjem in spodbujanjem tehničnih standardov za izboljšanje upravljanja in izmenjave informacij med ponudniki vsebin, posredniki in potrošniki.

S tem omogočajo enostavne, stroškovno učinkovite in hitre inovacije ter razvoj izdelkov, standardi pa so dostopni vsem njihovim članom in širši skupnosti.

IPTC je bil v Londonu ustanovljen že leta 1965 in združuje vodilne svetovne tiskovne agencije, založnike in industrijske prodajalce.

V sredo popoldan, 16.oktobra 2019, je IPTC v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo (STA) pripravil dogodek, na katerem so se predstavila lokalna start-up podjetja in raziskovalni inštituti. …

Blockchain Think Tank Slovenia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store