Volitve, ICO smernice & Balkan ICO Express

V preteklem mesecu aprilu smo zbirali prijave za razpisana mesta znotraj društva ter organizirali nekaj dogodkov, se predstavili na marsikateri delavnici in med drugim članom Blockchain Think Tanka v predogled poslali ICO smernice, ki jih je pripravila delovna skupina za regulativo.

1. KANDIDATI

Prejeli smo številne kandidature, za vse oddane obrazce se vam iskreno zahvaljujemo. Spodaj so navedena imena kandidatov za posamezna mesta. Njihove kandidature bodo podrobneje predstavljene na spletni strani društva, ki bo začela delovati ta mesec.

 • Upravni odbor (dr. Stane Božičnik, Branko Drobnjak, Mark Kalin, Peter Merc, Timotej Hajšek in Aljaž Jadek)
 • Nadzorni odbor (Boštjan Koritnik, Barbara Krajnc in Janko Medja)
 • Delovna skupina za regulativo (Aljaž Jadek)
 • Delovna skupina za davke (Ivo Grlica, Jure Filip in Domen Romih)
 • Delovna skupina za fintech (Peter Merc, Gregor Golob in Gregor Zupanc)
 • Delovna skupina za pametna mesta in logistiko (Mark Kalin, Martin Pečar)
 • Delovna skupina za Energetiko (Gorazd Ažman)

V kratkem bodo razpisani pogoji za glasovanje in izbiro posameznih kandidatov. V teku so pogovori s študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki so pripravili program za e-volitve. Trenutno raziskujemo različne možnosti elektronskega glasovanja, v kolikor imate kakšne predloge in zamisli tudi sami, nam to lahko sporočite na blockchain@digitalna.si.

2. ICO SMERNICE

Trenutno s predstavniki Vlade RS, natančneje kabineta predsednika vlade in Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo potekajo dogovori, da se smernice vključijo v akcijski načrt vlade glede spodbujanja blockchain industrije (glej točko 4.3.).

V kolikor želite dostopati do smernic nam pišite na blockchain@digitalna.si. Veselimo se vaših odzivov in komentarjev!

3. NAPOVED DOGODKOV

3.1 MALA ŠOLA RUDARJENJA

3.2 BTT MEET-UP

3.3 BALKAN ICO EXPRESS & BLOCKCHAIN MEET-UP

O podrobnostih dogodka ter o pozivu, da prijavite svoj ICO projekt za predstavitev, vas bomo obvestili v kratkem.

4. PRETEKLI DOGODKI

4.1 AKTUALNI DOGODKI V BLOCKCHAIN INDUSTRIJI

Govorci na dogodku so bili:

 • Peter Merc, Lemur Legal, Blockchain Think Tank;
 • Gregor Zupanc, Solidum Capital;
 • Aljaž Jadek, Odvetniki Jadek Pensa;
 • Peter Trček, Bitnik, Locoins, Blockchain Think Tank;
 • Urban Krystufek, LLM, IT Law, partner.

Dogodek smo predvajali v živo na naši FB spletni strani, ogledate pa si ga lahko tudi na naslednji povezavi.

4.2 BTT NA KONFERENCI BLOCKSPLIT

4.3 BTT na sestanku na MGRT

V torek 7. maja je v prostorih MGRT potekal sestanek za širšo skupino deležnikov blockchain okolja. Teme pogovora so bile naslednje:

 • pregled stanja in dosedanjih aktivnosti;
 • pregled odprtih vprašanj;
 • možni načini sodelovanja.

Sestanka so se s strani regulatorjev udeležili predstavniki ATVP, urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke Slovenije. Na strani blockchain industrije so poleg predstavnika BTT prisostvovali se predstavniki Bitcoin društva Slovenije, podjetja Cofound.it, predstavnik pravne pisarne Novak in Blockchain Alliance Europe. Sestanka se je za kratek čas udeležil tudi minister Zdravko Počivalšek. Dogodek je vodila ga. Nena Dokuzov.

Predstavniku regulatorjev so prestavili dosedanje aktivnosti in izrazili podporo aktivnostim skupine deležnikov. Tako predstavniki industrije kot skupnosti so podali komentarje na dosedanje sodelovanje z regulatornimi organi in podprli tesnejše sodelovanje v prihodnje.
Sestanek smo zaključili s pozivom vsem udeležencem, da podajo komentarje na pripravljen ‘Akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih’. Dokument definira pričakovanja akcijske skupine do regulatorjev glede kratkoročnega razvoja prijaznega okolja za projekte in akterje v blockchain industriji.

Vaši predlogi bodo več kot dobrodošli, pišete nam lahko na blockchain@digitalna.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store