Volitve, ICO smernice & Balkan ICO Express

V preteklem mesecu aprilu smo zbirali prijave za razpisana mesta znotraj društva ter organizirali nekaj dogodkov, se predstavili na marsikateri delavnici in med drugim članom Blockchain Think Tanka v predogled poslali ICO smernice, ki jih je pripravila delovna skupina za regulativo.

1. KANDIDATI

Na ustanovni skupščini smo izvolili predsednika društva, g. Trčka in generalno sekretarko, go. Mlekuž. Dela je v društvu precej, interesa pa še mnogo več. Na voljo sta tako dve mesti za upravni odbor in tri mesta za nadzorni svet. Da bo organizacija društva potekala čim bolj transparentno, učinkovito, strokovno in decentralizirano so na voljo mesta za koordinatorje posameznih delovnih skupin.

 • Nadzorni odbor (Boštjan Koritnik, Barbara Krajnc in Janko Medja)
 • Delovna skupina za regulativo (Aljaž Jadek)
 • Delovna skupina za davke (Ivo Grlica, Jure Filip in Domen Romih)
 • Delovna skupina za fintech (Peter Merc, Gregor Golob in Gregor Zupanc)
 • Delovna skupina za pametna mesta in logistiko (Mark Kalin, Martin Pečar)
 • Delovna skupina za Energetiko (Gorazd Ažman)

2. ICO SMERNICE

19. aprila 2018 so bile članom Think Tanka posredovane “Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov”. Smernice naslavljajo izdajatelje kripto žetonov, vlagatelje in svetovalce, ki sodelujejo v transakcijah. Njihov namen pa je vzpostavitev minimalnih standardov za izpeljavo transakcije primarne izdaje kripto žetonov. Smernice predstavljajo akt samoregulacije dela blockchain industrije.

3. NAPOVED DOGODKOV

3.1 MALA ŠOLA RUDARJENJA

24. maja bo ob 17h na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala posebna delavnica, namenjena vsem, ki bi se želeli naučiti kaj več o procesu rudarjenja. Malo šolo rudarjenja bo vodil Henrik Kramar, ki bo konkretno predstavil kako rudarimo kriptovalute, na kaj moramo biti ob tem pozorni in kaj vse potrebujemo za izvedbo procesa. Namesto klina in kladiva pa s seboj prinesite osebne računalnike.

3.2 BTT MEET-UP

Ker se že dolgo nismo videli, se 30. maja ob 17h ponovno sestanemo na Pravni fakulteti v Ljubljani, da pokramljamo v živo o preteklih dogodkih, najnovejših dosežkih in usmeritvi delovnih skupin. Dogodek bo potekal kot sproščeno srečanje članov društva ob pogostitvi (meet-up).

3.3 BALKAN ICO EXPRESS & BLOCKCHAIN MEET-UP

Blockchain Think Tank skupaj s hrvaškim think tankom in še nekaterimi partnerji, v začetku junija v Zagrebu organizira večji (do 400 ljudi) dogodek, namenjen krajšnim predstavitvam (pitch) aktualnih ICO projektov iz ex YU regije. Dogodek bo potekal v co-working prostoru HUB385, in sicer 5. junija 2018. Po dogodku bo za vse udeležence organiziran meet-up (pool party) v Swanky Mint Hostlu, Zagreb.

4. PRETEKLI DOGODKI

4.1 AKTUALNI DOGODKI V BLOCKCHAIN INDUSTRIJI

V torek, 24. aprila, je Blockchain Think Tank Slovenija, v partnerstvu z BTC d.d. in AmCham Slovenija, V Kristalni palači pripravil dogodek, na katerem je nekaj vidnih predstavnikov iz blockchain industrije predstavilo najnovejše trende na področju blockchain tehnologije, predvsem z vidika fintecha in kriptovalut. Predstavljene so bile tudi razlike med privatnimi in javnimi blockchaini ter vprašanja nove regulative s področja varovanja osebnih podatkov (GDPR) v povezavi z blockchainom. Koordinator delovne skupine za regulativno je na kratko predstavil zgoraj omenjene ICO smernice ter tekoče in prihodnje projekte Think Tanka, vezane predvsem na samoregulacijo industrije.

 • Gregor Zupanc, Solidum Capital;
 • Aljaž Jadek, Odvetniki Jadek Pensa;
 • Peter Trček, Bitnik, Locoins, Blockchain Think Tank;
 • Urban Krystufek, LLM, IT Law, partner.

4.2 BTT NA KONFERENCI BLOCKSPLIT

V Splitu je 27. in 28. aprila potekala blockchain konferenca ‘BlockSplit (http://blocksplit.io/)'. Barve Blockhain Think Tank-a je tokrat zastopal predsednik društva, Peter Trček. Konferenca se je izkazala za izjemno priložnost povezovanja. Spoznali in povezali smo se z nekaj slovenskimi in hrvaškimi podjetji, s katerimi dosedaj še nismo uspeli sodelovati.
Konferenco smo hkrati izkoristili za globje povezovanje s sorodno hrvaško organizacijo (UBIK). Konferenca je bila enkratna in Blockchain Think Tank predstavniki pa se je bomo z veseljem udeležili tudi prihodnje leto.

4.3 BTT na sestanku na MGRT

Image for post
Image for post
 • pregled odprtih vprašanj;
 • možni načini sodelovanja.

Vaši predlogi bodo več kot dobrodošli, pišete nam lahko na blockchain@digitalna.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store