Delovna skupina OFS in BTT stališča na spremembe in dopolnitve ZPPDFT-1

V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Blockchain Think Tank Slovenia
3 min readDec 13, 2019

Peter Trček in Marina Markežič sta kot predstavnika BTT na delavni skupini Banke Slovenije dne 3. 12. 2019 predstavila IEO (‘’Initial Exchange Offering’’) koncept.

Pod okriljem delavne skupine Odbora za finančno stabilnost za fintech in kibernetsko varnost (DS OFS) nas je Banka Slovenije povabila, da predstavimo trend IEO-jev in podamo naše strokovno mnenje o tem novem načinu financiranja. Poleg IEO diskusije, je delavna skupina obravnavala tudi druge teme povezane s kriptovalutami. Udeleženci so nam povedali več še o poiskusih približevanja nereguliranega kripto sveta in sveta reguliranih finančnih instrumentov (Aleš Butala, ATVP), kvantnem računalništvu (Alen Orbanič, FMF), projekta InFintech (Klaudija Jurkošek Seitl, NBP, BS), ter poročilu skupine G7 za stabilne kovance.

IEO smo predstavili po najboljši moči, upoštevati smo morali, da je izjemno težko pridobiti realne podatke iz trga. Naš glavni cilj je bil predstaviti razliko med IEO in ICO, ter predstaviti prednosti IEO-ja. Kljub temu smo v BTT mnenja, da so vlagatelji oziroma potrošniki še vedno slabo zaščiteni, uspeh projektov, ki se financirajo na tak način pa še vedno vprašljiv. Veliko pa je predvsem odvisno od menjalne platforme, kjer poteka sam IEO proces in na kakšen način platforma pomaga projektu pri marketingu in listanju njihovega žetona.

BTT je počaščen in veseli nas, da nas Banka Slovenije vabi k sodelovanju v delovno skupino kot konstruktivnega in strokovnega sogovornika. Upamo, da bomo v prihodnje lahko še večkrat ponudili svoje znanje in da bomo še naprej vabljeni na podobne dogodke.

Ministrstvo za finance

Dva tedna nazaj je potekalo tudi srečanje BTT delovne skupine za regulativo, ki sta jo moderirala koordinator delovne skupine Aljaž Jadek ter svetovalec ministrstva za pravosodje, Igor Kolar. Srečanja so se udeležili številni, ob tem pa smo komentarje na predlagano zakonsko besedilo prejeli tudi s strani GoCrypto, ICONOMI, Blockchain Alliance Europe in drugih udeležencev. Pri urejanju končnega besedila, ki ga je koordiniral Aljaž Jadek, so sodelovali še Peter Trček, Aljaž Petek, Igor Kolar, Boris Horvat, Peter Merc in Anja Blaj.

Tabela je razdeljena na tri dele in opisuje člene, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, predlog novega besedila ter obrazložitev predloga. Dokument na določenih mestih predlaga konkretno spremembo zakonskega besedila, na določenih delih pa zgolj dodatno obrazložitev, ki bi jo bilo smiselno v javnost posredovati v obliki mnenja ali uradnega stališča zakonodajalca. Obrazložitev potrebuje predvsem definicija načrtnega izvajanja dejavnosti na območju RS, ki je trenutno precej abstraktna, ker bi bilo potrebno podati konkretne primere, kdaj gre za tovrstno dejavnost. Hkrati bodo dobrodošla dodatna pojasnila glede ponudnikov skrbniških denarnic v povezavi s t.i. multisig denarnicami.

Kot sledi iz predloga, ki smo ga posredovali Ministrstvu, se naša stališča nanašajo na:

  • definicijo zavezanca, ki je trenutno preširoka in odstopa od definicije iz 5AMLD,
  • nenavzočnost stranke kot kazalnik tveganja,
  • opisovanje elektronske (video) identifikacije,
  • pregled strank preko tretje osebe,
  • dejavnike povečanega tveganja, ki ne bi smeli preveč splošno zajemati uporabe novih ali razvijajočih se tehnologij in načinov distribucije, in
  • pridobivanje davčne številke za dejanske lastnike.

Dokument, ki smo ga posredovali Ministrstvu za finance je dostopen na naslednji povezavi.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali komentarje na posredovan dokument, nam pišite na info@blockchainthinktank.si.

--

--