Delovna skupina OFS in BTT stališča na spremembe in dopolnitve ZPPDFT-1

V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Peter Trček in Marina Markežič sta kot predstavnika BTT na delavni skupini Banke Slovenije dne 3. 12. 2019 predstavila IEO (‘’Initial Exchange Offering’’) koncept.

Ministrstvo za finance
  • nenavzočnost stranke kot kazalnik tveganja,
  • opisovanje elektronske (video) identifikacije,
  • pregled strank preko tretje osebe,
  • dejavnike povečanega tveganja, ki ne bi smeli preveč splošno zajemati uporabe novih ali razvijajočih se tehnologij in načinov distribucije, in
  • pridobivanje davčne številke za dejanske lastnike.

Dokument, ki smo ga posredovali Ministrstvu za finance je dostopen na naslednji povezavi.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali komentarje na posredovan dokument, nam pišite na info@blockchainthinktank.si.