SAVE THE DATE! MEET-UP SKUPINE THINK TANKA ZA FINTECH 30. 5. 2019

Konkretno o »security tokenih«: kako ga izdati, zakaj ga izdati in kje z njim trgovati

Kdaj: četrtek, 30. 5. 2019 ob 17:30(do predvidoma 19:00)
Kje: sejna soba 1, ABC HUB (pod Emporiumom v BTC)

Kaj: na marčevskem meet-upu delovne skupine za fintech smo slišali na kratko o aktualnem dogajanju na področju izdaje t.i. »security tokenov«: katere platforme obstajajo za njihove izdaje in za trgovanje z njimi, kakšni so pravni izzivi za izdajatelje in ocena, kam bo šel razvoj v prihodnje.

Na tokratnem meet-upu bomo bolj konkretni. Svoj pogled na sekundarni trg »security tokenov«, vprašanje likvidnosti teh trgov in ostalih vprašanj, povezanih s trgovanjem, bo predstavil Luka Gubo, predstavnik podjetja Blocktrade.

Prisluhnili bomo tudi predstavnikom drugih projektov, ki se že aktivno ukvarjajo z izdajami oziroma s trgovanjem »security tokenov«.

Strokovnjaki: Luka Gubo, CEO Blocktrade, tbd.

Kdo: dogodek je primarno namenjen članom skupine Blockchain Think Tanka za fintech, vljudno vabljeni vsi člani BTT in tisti, ki jih zanima področje finančne tehnologije.

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

PRIJAVA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store