Poročilo glede javnega poziva za potencialno sodelovanje z BMW in napoved novega sodelovanja z eno izmed bank

  1. Javni poziv za BMW:

    Blockchain Think Tank je v začetku maja objavil javni poziv zainteresiranim podjetjem, da posredujejo opis svojih blockchain projektov za potencialno sodelovanje z BMW. Kot je bilo že sporočeno, se je na poziv odzvalo 15 podjetij, ki so skupaj prijavile 24 različnih projektov.

    Izmed prijavljenih projektov je upravni odbor Think Tanka naredil ožjo selekcijo. Po dogovoru z BMW se je iskalo tehnološke rešitve, ki že delujejo in niso šele v konceptualni fazi. Poleg tega je komisija strogo upoštevala procesne zahteve, ki so se nanašale na obliko prijave projekta in na roke za prijavo. Blockchain Think Tank je na BMW posredoval projekte 5 podjetij. Ta podjetja so naslednja:
  • Cryptix d.o.o.
  • LoCoins
  • Netis d.o.o.
  • SecuritiesGrid
  • CargoX

Pričakujemo odziv BMW. O nadaljnjem poteku morebitnega sodelovanja med BMW in Blockchain Think Tankom bomo člane think tanka sproti obveščali.


2. Najava novega poziva:

Glede na pozitiven odziv slovenske blockchain skupnosti, smo se v Blockchain Think Tanku odločili, da podoben model sodelovanja, kot smo ga vzpostavili z BMW, vzpostavimo še z uglednimi podjetji iz drugih industrij, ki imajo regionalno ali globalno prisotnost.

Za potencialno sodelovanje smo se dogovorili z eno izmed bank. Skupaj z banko bomo iskali rešitve s področja finančne industrije (»fintech«) — digitalnih plačilnih sistemov, novih finančnih produktov, izboljševanja obstoječih procesov, itd. Podrobnosti novega javnega poziva za zainteresirana blockchain podjetja bomo sporočili, potem, ko jih uskladimo z banko, predvidoma do konca meseca junija.

Ljubljana, 6. 6. 2019

Upravni odbor Blockchain Think Tank Slovenia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store