ODPRTO DIGITALNO VOLIŠČE

Danes ob 10h zjutraj smo odprli virtualna vrata našega digitalnega volišča in članom Blockchain Think Tank-a omogočili, da svoj glas za kandidate upravnega odbora, nadzornega sveta in delovnih skupin oddate preko spleta.

Volitev se lahko udeleži vsak, ki predhodno izpolni PRISTOPNO IZJAVO na https://docs.google.com/forms/d/1_ox9-yX1DrA3wj1YuUOgXtsUjr1fcj5ozjXibVvgFNM/viewform?edit_requested=true.

Po nekaj mesečnih razpravah, premlevanju in pripravah smo skupaj z Juretom Langom uspeli združiti moči in odprli digitalno volišče.

Tehnično je izvedba glasovanja z uporabo blockchaina kompleksna, uporaba tehnologije veriženja blokov namreč ne ponuja celovite rešitve.

Digitalizirati je možno predvsem postopke, ki ne zahtevajo najvišjega standarda anonimnosti in si lahko privoščijo pionirsko preizkušanje nove tehnologije. Oddaja glasu na daljavo pa vsekakor prinaša visoko stopnjo ugodja, sedaj volite lahko kar z domačega kavča, ko ste s prijatelji na kavi in celo, ko svoj čas preživljate na dopustu v oddaljeni Kostariki.

Za razliko od Initial Coin Offering (ICO) postopkov, pri BTT glasovanja nismo prepovedali na območjih Amerike, Japonske, Koreje, ipd. Tudi Know Your Costumer (KYC) postopek je precej bolj enostaven, vse kar morate za glasovanje narediti je namreč, da postanete naš član. Brez skrbi, digitalizirali smo celo pristopno izjavo! Najdete jo na naslednji povezavi.

Prednosti, ki jih ponuja digitalna oblika glasovanja sta predvsem hitrejše štetje glasov in izničenje napak pri preštevanju. Hkrati je ob zagotavljanju 1 član — 1 glas ključna prednost tovrstnih volitev težje poneverjenje glasov.

Volitve v organe društva (upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine) bomo izvajali med med 24. avgustom in 5. septembrom. Glasovanje zaključimo ob 18:30. Ko bodo vsi glasovi zabeleženi in certifikati potrjeni, naznanimo rezultate volitev.

V kolikor vas zanima o digitalnih volitvah še več, nam pišite na info@blockchainthinktank.si!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store