ODPRA DISKUSIJA O DAVKIH, ATVP STALIŠČE in KRIPTO MOŽGANSKA NEVIHTA

Petek, 15. junija 2018, so slovensko kripto atmosfero zaznamovali regulatorji. Tako Finančna Uprava Republike Slovenije (FURS), kot Agencija za trgovanje z vrednostnimi papirji (ATVP), sta na svojih spletnih straneh objavila stališča, ki naslavljajo kriptovalute. Navedeno je popestrilo tudi delo znotraj Blockchain Think Tanka.

1. DAVČNA OBRAVNAVA KRIPTOVALUT

Predsednik Blockchain Think Tank-a, Peter Trček, se je 8. junija udeležil sestanka o davkih, ki ga je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen sestanka je bil, da prestavniki MGRT in BTT s predstavniki FURS-a prediskutirajo odprta vprašanja. FURS je predstavil nekatera stališča in objasnil, da namerava objaviti novo mnenje ‘Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS’.

2. ATVP STALIŠČA V ZVEZI S POSVETOVLANIM DOKUMENTOM ICO

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na spletni strani objavila Stališča v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO, kjer se je s pomočjo sodelujočih, ki so se odzvali na posvetovalni dokument, opredelila do posamičnih odprtih vprašanj in izpostavila določene teme, na katere bi morala odgovoriti prihodnja ureditev področja ICO.

3. BTT MOŽGANSKA NEVIHTA in PR, MARKETING VOLUNTERJI

Vse, ki bi radi sodelovali pri usmerjanju in izoblikovanju BTT strategije pozivamo, da se nam pridružite in svoje predloge pošljete na:

blockchian@digitalna.si

Prav tako pozivamo vse, ki bi z veseljem opravljali PR, marketing in povezovanje različnih akterjev znotraj blockchain industrije, da nam pišete. Častno mesto volunterja je odprto zanesljivim, samoiniciativnim in zaupanja vrednim ljudem, kakršnekoli izkušnje s kripto področja so sicer zaželjene, vsekakor pa niso obvezne!

4. ČEZOCEANSKO POVEZOVANJE

Predstavniki Blockchain Think Tank-a so v četrtek, 28. junija, sestali z Dr. Sharon T. Freeman, predstavnico Gems of Wisdom Consulting, Inc. in predstavniki AmChama, go. Tanjo Šuštaršič in g. Donom Bakerjem.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store