ODGOVORI POLITIČNIH STRANK IN BTT DOGODKI V MAJU

V znamenju bližajočih se volitev smo se odločili mesec maj popestriti in se pobližje spoznati s pogledi političnih strank. Predstavljamo vam odgovore na vprašanja, povezana z blockchain skupnostjo. Prav tako vas vabimo, da si ogledate pretekle dogodke in aktivno sodelujete pri pripravi poletnih aktivnosti.

1. Predvolilni odgovori političnih strank na vprašanja blockchain skupnosti

Z različnih koncev sveta vsak dan znova spremljamo novice o povezovanju in skupnem delovanju različnih deležnikov blockchain industrije. Tudi v Sloveniji se člani Blockchain Think Tanka že več kot pol leta posvečamo različnim vprašanjem, povezanih z blockchain tehnologijo.

Vprašanja so bila naslednja:

  1. Kakšen je vaš odnos do tehnologije veriženja podatkovnih blokov?
  2. Kako vaša stranka vidi pravni okvir za nadaljnji razvoj tehnologije veriženja podatkovnih blokov in zbiranja sredstev s pomočjo izdaje kripto žetonov? Ali nameravate sprejeti kakšen nov predpis ali spremeniti kakšen obstoječ predpis, ki bi podrobneje urejal to področje?
  3. Kakšen je vaš odnos do obdavčitve fizičnih oseb iz naslova trgovanja s kriptovalutami? Ste ZA ali PROTI? Prosimo za obrazložitev odgovora.
  4. Kako vzpostaviti mehanizem, da blockchain podjetja, ki so zaradi različnih razlogov (najpogosteje regulatornih) svoj sedež inkorporirala v tujini, sedež prenesejo nazaj v Slovenijo (primer Bitstamp, ICONOMI, Cofound.it, itd.).
  5. Ali vidite Zakon o kolektivnih tožbah kot primerno varovalo za male vlagatelje zoper ICO izdajatelje? Bi dodali še kakšen mehanizem?
  6. Ali nameravate v okviru javne uprave izvesti kakšen piloten projekt, ki bi temeljil na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov?
  7. Ali ste že kdaj uporabili kakšen dApp, kupili Bitcoin ali Ether, ali na kakršenkoli drug način uporabili tehnologijo veriženja blokov? V kolikor je odgovor ne, nas zanima zakaj?
  8. Ali ste pripravljeni podpreti progresivni pristop pri sprejemanju zakonodaje povezane s kriptovalutami in tehnologijo veriženja blokov na način, v katerem Slovenija prevzame vodilno vlogo in napredno zakonodajo sprejeme kot pionir, pred ostalimi članicami EU?
  9. Kakšno je vaše mnenje o Smernicah ICO in dokumentih, ki so jih javnosti posredovali slovenski regulatorji? Se vam zdi (samo)regulacija tega trga in izdajanje nezavezujočih mnenj državnih organov primeren in učinkovit način urejanja?

Odgovore na vprašanja so do danes podale naslednje stranke:

2. BTT MEET-UP

Vablimo vas, da se nam pridružite na Blockhain Think Tank Meet-up dogodku. Meet-up je namenjen neformalnemu druženju kandidatov, ki so se prijavili na razpisana prosta mesta funkcionarjev v društvu BTT, kot tudi spoznavanju vodstva in ostalih deležnikov blockchain skupnosti. Na dogodku bodo predstavljeni dosedanji dosežki, smernice ICO ter napovedani dogodki za mesec junij. Spoznajte vodstvo, kandidate in vse ostale zainteresirane deležnike blockchain skupnosti.

3. MALA ŠOLA RUDARJENJA

Obiskovalci včerajšnjega dogodka Male šole rudarjenja so bili izjemno navdušeni nad pripravljenim programom in vsebinsko izvedbo. G. Henrik Kramar je tokrat za nekaj ur zamenjal vlogo rudarja in se nam predstavil v vlogi učitelja. Skupaj smo spoznali več načinov t.i. mininga, različne tipe programske opreme, kako se slednjo pravilno uporablja in na kaj morajo biti rudarji pozorni pri ustvarjanju novih kovancev.

4. MOŽGANSKA NEVIHTA

Zanimanja za delavnice in izvedbo različnih programov na temo blockchain-a je čedalje več. Do danes smo organizirali že kar nekaj zanimivih delavnic na temo ICO, delo pravnika pri takih projektih, GDPR in blockchain, predstavili so se številni ICO izdajatelji, kot tudi drugi pomembni akterji na tem področju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store