»SECURITY TOKENS« — aktualno o dogajanju v zvezi s kriptovalutami

s kritjem v realnem premoženju

Kdaj: sreda, 27.3.2019, 17:30 (do predvidoma 19:00)

Kje: prostori European Blockchain Hub, Ljubljana, Šmartinska cesta 152 (stolpnica BTC), 6. nadstropje

Kaj: tokenizacija predstavlja eno pomembnejših dodanih vrednosti blockchain tehnologije. Govorimo o izdaji kriptovalut, ki imajo podlago v realnem premoženju. Lahko gre za poslovne deleže družbe, pravice intelektualne lastnine, nepremičnine, premičnine, fiat valute.

Kaj se že dogaja na trgu primarnih izdaj kriptovalut s kritjem v realnem premoženju in kaj se bo po pričakovanjih dogajalo v preostanku leta 2019?

Ali so si vse te valute enake in ali se na njihove izdaje aplicirajo enaka pravna pravila?

Kako je z izdajami po slovenskem pravu?

Strokovnjaka: Luka Gubo, CEO Blocktrade in Gregor Županc, CEO Solidum Capital

Kdo: dogodek je primarno namenjen članom skupine Blockchain Think Tanka za fintech, vljudno vabljeni vsi člani BTT in tisti, ki jih zanima področje finančne tehnologije.

Link do prijave na dogodek: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevOy9js2aztRS-r1DTGtBMNmn6B6NMge1sxov4q-KjANC9Dw/viewform

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store