Meet-up: Pogled podjetij in regulatorjev na aktualni razvoj kripto industrije

Blockchain Think Tank Slovenija in Abanka d. d., kot sponzor in soorganizator dogodka, organizirata srečanje (»meet-up«), na katerem se bomo pogovorili s predstavniki regulatorjev in s predstavniki kripto podjetij o aktualnem dogajanju v kripto industriji.

Regulacija kriptovalut s kritjem v realnem premoženju, stabilne kriptovalute kot regulirani elektronski denar, nova pravila glede preprečevanja pranja denarja za kripto podjetja ter druge aktualne teme bodo predmet sproščenega pogovora na dogodku.

Udejstvovanje banke na področju digitalizacije storitev bo predstavil Matej Golob Matzele, član uprave Abanke. Nato bodo svoje poglede na razvoj kripto industrije predstavili predstavniki slovenskih regulatorjev ter predstavniki kripto podjetij.

Dogodek bo 11. 9. 2019, ob 17:00, v prostorih sedeža Abanke (Slovenska cesta 58, Ljubljana). Trajal bo predvidoma do 18:30.

Število prostih mest za dogodek je omejeno na 60.
Obvezna PRIJAVA na dogodek

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

SPONZORJI:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store