Meet-up: Pogled podjetij in regulatorjev na aktualni razvoj kripto industrije

Image for post
Image for post

Blockchain Think Tank Slovenija organizira srečanje (»meet-up«), na katerem se bomo pogovorili s predstavniki regulatorjev o njihovem pogledu na aktualno dogajanje v kripto industriji.

Svojo udeležbo so potrdili:

  • ga. Branka Glojnarič, Urad za preprečevanje pranja denarja
  • g. Aleš Butala, Agencija za trg vrednostnih papirjev
  • g. Simon Anko, Banka Slovenije
  • g. Peter Grum, Finančna uprava Republike Slovenije

Pogovor bo moderiral Peter Merc, Blockchain Think Tank.

Dogodek bo potekal v torek, 1.10. 2019, ob 17:00, na Pravni fakulteti v Ljubljani, modra predavalnica (pritličje).

Vljudno vabljeni!

Ekipa Think Tanka

Sponzorja Blockchain Think Tanka Slovenije sta:
Abanka d.d. in Cryptix AG, Zug

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

PRIJAVA na MEET-UP 1. 10. 2019

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store