MEET — UP delovne skupine za Regulativo

SAVE THE DATE INVITATION

AKTUALNO O VPRAŠANJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA PRI POSLOVANJU S KRIPTO VALUTAMI

Kdaj: torek, 2. 4. 2019 ob 17:00

Kje: v prostorih ABC HUB BTC (Letališka cesta 3), Ljubljana

Kaj: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) od slovenskih podjetjih, ki poslujejo s kripto valutami, zahteva izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kar zanje predstavlja številne ovire. Na srečanju želimo problematiko slovenskih podjetij celovito obdelati in oblikovati skupno stališče glede dopolnitve obstoječe zakonodaje, ki naj bi to področje uredila.

Na srečanju bomo zato pregledali obstoječo zakonodajo in ureditev, ki bo sledila z začetkom veljave nove direktive (AMLD 5) s ciljem, da s podporo stalnih članov Skupine za blockchain ter širše javnosti oblikujemo skupno stališče organizacij Blockchain Think Tank in Blockchain Alliance Europe glede dopolnitev ZPPDFT-1, ki vključujejo:
- poenostavljen postopek identifikacije stranke preko interneta, z uporabo video identifikacije stranke (oddaljena identifikacija je že praksa v preostalih državah EU),
- posodobitev definicije zavezancev s tega področja in prilagoditev izjem za pregled stranke za nove zavezance/transakcije.
Sprejeto stališče bomo v obliki predloga neposredno in posredno (preko Digitalne koalicije GZS) posredovali pristojnemu regulatorju in pristojnemu ministrstvu.
Na srečanju bodo prisotni člani Skupine za regulativo; predstavniki podjetij, ki aktivno razvijajo rešitve na področju digitalne verifikacije identitete in ki bodo predstavili svoje ovire pri poslovanju v Sloveniji; ter drugi strokovnjaki s področja, ki bodo pripomogli pri oblikovanju skupnega stališča.
Vse udeležence vljudno vabimo k aktivni razpravi o posameznih temah!

Dnevni red:

 1. Uvod, Aljaž Jadek (5 min)
 2. Pregled obstoječe ureditve ZPPDFT-1, Aljaž Jadek sledi razprava (20 min)
 3. Pregled ureditve, ki se obeta po Direktivi (EU) 2018/843 (AMLD 5), Aljaž Jadek sledi razprava (20 min)
 4. Prednosti in slabosti video identifikacije in morebitnih drugih načinov oddaljene identifikacije
 • Video identifikacija, Borut Hrobat iz CDE d. o. o. (10 min)
 • ID na blockchainu, Tomaž Furlan iz Nxxtech (10 min)
 • Razprava (10 min)

5. Kratke predstavitve primerov iz prakse

 • 2gether, Sonja Kolar, Klemen Kraševec (5–10 min)
 • Eligma, Luka Planinc (5–10 min)
 • Bitnik, LoCoins, Peter Trček (5–10 min)
 • Razprava (10 min)

6. Oblikovanje stališče BTT glede predlogov sprememb ZPPDFT-1 v luči sprememb Direktive (EU) 2018/843 (AMLD 5), razpravo vodi Aljaž Jadek (15 min)

7. Drugo

Dogodek je organiziran v partnerstvu z Blockchain Alliance Europe.

Koordinator Aljaž vas vljudno vabi na srečanje!

Za več informacij pišite na info@blockchainthinktank.si

PRIJAVA NA MEET — UP

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store