HOLOCHAIN in DIGITALNE PRAVICE

V četrtek, 13. 9. 2018, sta Ljubljano obiskala Leina Mestrović, zagovornica digitalnih pravic in EU tech svetovalka in Arthur Brock, so-ustanovitelj Holochain projekta.

V prostorih ABC Hub-a sta ga pozdravila tudi Peter Trček in Anja Blaj. Pogovarjali smo se o tem kaj Holochain predstavlja in raziskali možnosti povezovanja. Applikacija Holo je zgrajena na Holochain tehnologiji, ki je preko Initial Community Offering-a (ICO) zbrala 20 milijonov ameriških dolarjev, po trenutnem ETH tečaju. Holochain se od bolj poznanih tehnologij verižanja blokov (npr. BTC in ETH blockchain-a) razlikuje predvsem po tem, da mreže ne gradi na podlagi concensus protokolov. Verifikacija poteka mnogo hitreje, instalacija enostavnejše aplikacije pa vzame približno 20min. Gre za nov odprtokodni projekt, ki ponuja prostor za razvoj P2P aplikacij. Ne le, da Holo predstavlja Holochain aplikacijo, temeč podpira tudi ostale aplikacije, ki bi se poslužile tovrstne tehnologije.

Holochain aplikacije so primerljive z blockchain aplikacijami, vendar:

  • lahko dosežejo več uporabnikov naenkrat
  • se izvajajo eksponentno hitreje
  • so mnogo bolj energetsko varčne
  • so 10,000 x cenejše.

G. Arthur je navdušen nad aktivno in raznovrstno strukturo slovenske blockchain skupnosti in bo z veseljem posredoval več informacij o možnosti pridobivanja sredstev ter uporabe Holochaina.

Predstavili smo mu naše dosežke in povedali na kakšen način pri nas potekajo pogovori z regulatorji. G. Arthur je navdušen nad aktivno in raznovrstno strukturo slovenske blockchain skupnosti in bo z veseljem posredoval več informacij o možnosti pridobivanja sredstev ter uporabe Holochaina.

Image for post
Image for post

V sklopu regulative smo se pogovorili tudi o možnosti sestanka v prihodnosti, na katerem bi se posvetili kontroverzni reformi avtorskega prava, ki jo je izglasoval Evropski Parlament. Leina nas je kot strokovnjak na tem področju opozorila na nevarnosti, ki jih Direktiva predstavlja za osnovne funkcionalnosti spleta, tako za inovativno digitalno podjetništvo kot tudi start-upe. Zagovorniki digitalnih pravic in digitalni podjetniki bodo tako morali precej hitro preučiti možnosti zmanjšanja učinkov in negativnih posledic, ki jih Direktiva prinaša na nacionalni ravni. V Sloveniji se s tovrstnimi vprašanji ukvarjata predvsem članica Blockchain Think Tanka in naša nadzorna upraviteljica, Maja Bagatin Jančić ter Piratska stranka Slovenije.

Holochain tehnologija ponuja rešitev za navedene probleme, saj poustvarja spletno arhitekturo in pričenja revolucionirati copyright kot ga poznamo danes. Leina se zaveda prednosti slovenske regulacije na tem področju in je prepričana, da bodo naše rešitve, ki so mnogo bolj naklonjene podjetništvu in inovacijam, odprle vrata podjetnikom in inovacijam, ter s tem v naš prostor pripeljati tudi projekte, kot je Holochain.

‘’sLOVEnija, LOVEs innovation, small country for a big innovation, why not, now is our chance, let’s just hurry up and make us big on the innovation map of Europe.’’

Za več informacij nam pišite na info@blockchainthinktank.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store