DIGITALNI EVRO BO KMALU TUKAJ

V Blockchain Think Tank-u Slovenija smo bili zelo aktivni v zadnjem tednu. Udeležili smo se največje konference v Sloveniji o digitalizaciji, kjer smo razpravljali o digitalnem evru, kot tudi dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije — ‘ECB vas posluša’. V spodnjem članku sledi kratko poročilo z dogodkov in povzetek predstavljenih stališč.

Blockchain Think Tank Slovenia
5 min readDec 1, 2020

V Blockchain Think Thanku Slovenije pozorno spremljamo hiter proces digitalizacije plačilnih storitev, ki je neposredno povezan z novimi tehnologijami in z inovativnimi poslovnimi modeli. Pozdravljamo širšo rabo digitalnih plačilnih storitev in s tem postopen prehod na brezstično in brezgotovinsko družbo. Evo od novosti je prav zagotovo tudi digitalni evro.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Letos oktobra je bilo objavljeno poročilo delovne skupine Eurosistema o digitalnem euru. Namen poročila je preučitev scenarijev v katerih je potrebno uvesti digitalni evro. Zato, da bi se Eurosistem kar najbolje pripravil na morebitno odločitev o uvedbi digitalnega eura, je uvedel posvetovanje z državljani in državljankami, z akademskimi krogi, finančnim sektorjem in predstavniki oblasti. Natančno si želi oceniti njihove potrebe, pa tudi prednosti in izzive, ki jih pričakujejo v zvezi z uvedbo digitalnega eura.

Javno posvetovanje se je začelo 12. oktobra 2020, traja pa vse do 12. januarja 2021. Vaše mnenje lahko oddate na tukaj. Hkrati z javnim posvetovanje se je začelo tudi eksperimentalno delo, ki sloni na tehničnih rešitvah. Svet ECB še ni sprejel odločitve o uvedbi digitalnega eura, predvidoma bo sprejeta sredi naslednjega leta.

ECB vas posluša — Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB

BTT Slovenije se je aktivno udeležil dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije o prenovi strategije Evropske centralne Banke. Izpostavili smo nekaj pomembnih točk, katerim mislimo, da bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavi.

V imenu BTT-ja smo podali nekaj konkretnih predlogov, za katere bi želeli, da jih ECB vključi v svojo prihodnjo strategijo:

  1. Ukrepi za postopno prehajanje v brezgotovinsko družbo
  2. Implementacija novih tehnologij
  3. Zagotavljanje enakih pogojev za vse finančne institucije

Vlogo ECB vidimo v tem, pospeši vzpostavitev vse-evropske sheme hitrih plačil, in z implementacijo primernih ukrepov, zagotovi širšo rabe digitalnih plačilnih storitev in postopen prehod na brezstično in brezgotovinsko družbo. Hkrati vidimo vlogo ECB v tem, da ob predpostavki upoštevanja sistemske zakonodaje (npr. GDPR) spodbuja uporabo novih tehnologij pri razvoju digitalnih plačilnih storitev. Menimo tudi, da je naloga ECB, da na enotnem trgu EU pomembno prispeva k vzpostavljanju enakih pravil (»level playing field«) za vse finančne institucije in druge ponudnike finančnih storitev, nad katerimi ima ECB jurisdikcijo.

3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije

BTT se je udeležil tudi razpravi o digitalnem evru, v sklopu 3. Odprtega foruma Slovenske digitalne koalicije. Razprava se je zgodila na pobudo neformalne delovne skupine za tehnologijo veriženja blokov oz. blockchain, ki dve leti deluje v sklopu Slovenske digitalne koalicije. Skupino za blockchain sestavljajo štiri organizacije in sicer Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenija, Bitcoin društvo Slovenije in Slovensko blockchain združenje.

Aktivno smo sodelovali tudi pri sestavljanju poziva vladi republike Slovenije, kjer smo o tehnologiji veriženja blokov zapisali:

»K podpori tehnologije veriženja blokov (»blockchain«) z izboljšanjem poslovnega okolja za raziskave, razvoj in implementacijo tehnologije v javnem in zasebnem sektorju, ter k prepoznavi te tehnologije kot ključne za razvoj storitev zaupanja. Pozivamo tudi k oblikovanju preglednega in razvojno spodbudnega regulatornega okolja, ki bo omogočalo razvoj in uporabo tehnologije veriženja blokov.«

Predsednica društva Anja Blaj in članica odbora Marina Markežič sta uvodoma predstavili izsledke poročila o digitalnem evru ter podali stališča BTT.

Razpravo je vodila predsednica Blokchain Alliance Europe, Tanja Bivic, udeležili pa so se je tudi Simon Anko, direktor oddelka za plačilni in poravnalni sistemi Banke Slovenije, Sebastjan Pirih in Klemen Zajc iz Netis ter Juret Pirc iz Bitcoin Društva.

Ob razpravah o digitalnem evru bi radi posebno pozornost namenili zasebnosti, saj se nam zdi ena pomembnejših lastnosti novega digitalnega evra, ki bi jo morali ohraniti, tako kot je zagotovljena pri gotovinskem poslovanju.

Prav tako se nam zdi pomembno izpostaviti, da ostaja digitalni evro tržno nevtralen in kot tak spodbuja inovativnost in svobodno gospodarsko pobudo zasebnega sektorja. Pozdravljamo tudi opozorilo ECB, da digitalni evro ne nadomešča obstoječih kovancev in gotovine, kot tudi ne bančnih depozitov. Gre zgolj za podporo digitalizacije trenutnega Evrosistemu in eno izmed dodatnih opcij, ki omogoča, da smo tudi na evropskih tleh državljani in gospodarski subjekti v koraku s časom.

Kot dodatek: ravno danes je ECB objavila tudi prispevek, v katerem je predsednica ECB, Christine Lagarde, podala svoje mnenje o prihodnosti denarja v EU.

Trgi kriptoimetij in evropska regulativa

Ob pobudi za razvoj in izdajo digitalnega evra, je za industrijo veriženja blokov znotraj EU trenutno izjemnega pomena tudi predlog Evropske komisije o uredbi o trgih kriptoimetij. Uredba je del pravnega okvirja, ki naj bi celovito urejal kripto imetja, njihovo izdajo, uvrstitev na trgovanje in med drugim tudi ponudnike storitev, ki uporabljajo kripto imetja.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0593&from=EN

Blockchain Think Thank Slovenija pozdravlja celovito pravno ureditev in s tem višjo pravno varnost za akterje znotraj industrije, hkrati pa bi si želeli več enotnosti. Razviden je predvsem razkorak med državami članicami v primerih, ko gre za prenos direktiv v nacionalni pravni okvir.

Čeprav je predlagani pravni dokument uredba, na način ureditve kriptoimetij vplivajo že sprejete direktive, ki recimo v primeru definicije finančnih instrumentov niso enotno implementirane po vsej Evropi. Prav tako bi uredba v določenih delih lahko močno posegla v delovanje nekaterih najbolj inovativnih projektov v industriji.

O uredbi bomo več člankov namenili tudi v prihodnosti.

V kolikor se vam zdi prispevek informativne narave in bi želeli pohvaliti avtorje, ne pozabite ‘’zaploskati’’ za objavo. Za več informacij nam pišite na info@blockchainthinktank.si.

--

--