DIGITALNI EVRO BO KMALU TUKAJ

V Blockchain Think Tank-u Slovenija smo bili zelo aktivni v zadnjem tednu. Udeležili smo se največje konference v Sloveniji o digitalizaciji, kjer smo razpravljali o digitalnem evru, kot tudi dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije — ‘ECB vas posluša’. V spodnjem članku sledi kratko poročilo z dogodkov in povzetek predstavljenih stališč.

V Blockchain Think Thanku Slovenije pozorno spremljamo hiter proces digitalizacije plačilnih storitev, ki je neposredno povezan z novimi tehnologijami in z inovativnimi poslovnimi modeli. Pozdravljamo širšo rabo digitalnih plačilnih storitev in s tem postopen prehod na brezstično in brezgotovinsko družbo. Evo od novosti je prav zagotovo tudi digitalni evro.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

ECB vas posluša — Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB

BTT Slovenije se je aktivno udeležil dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije o prenovi strategije Evropske centralne Banke. Izpostavili smo nekaj pomembnih točk, katerim mislimo, da bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavi.

  1. Implementacija novih tehnologij
  2. Zagotavljanje enakih pogojev za vse finančne institucije

3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije

BTT se je udeležil tudi razpravi o digitalnem evru, v sklopu 3. Odprtega foruma Slovenske digitalne koalicije. Razprava se je zgodila na pobudo neformalne delovne skupine za tehnologijo veriženja blokov oz. blockchain, ki dve leti deluje v sklopu Slovenske digitalne koalicije. Skupino za blockchain sestavljajo štiri organizacije in sicer Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenija, Bitcoin društvo Slovenije in Slovensko blockchain združenje.

Trgi kriptoimetij in evropska regulativa

Ob pobudi za razvoj in izdajo digitalnega evra, je za industrijo veriženja blokov znotraj EU trenutno izjemnega pomena tudi predlog Evropske komisije o uredbi o trgih kriptoimetij. Uredba je del pravnega okvirja, ki naj bi celovito urejal kripto imetja, njihovo izdajo, uvrstitev na trgovanje in med drugim tudi ponudnike storitev, ki uporabljajo kripto imetja.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0593&from=EN