Po objavi zadnjega Odprtega pisma na BTT Medium blog-u, smo v skupnosti ponovno prejeli ogromno odzivov in vprašanj v zvezi z davčno obravnavo in predlogom, o katerem je govora že nekaj časa. Odzivi so kot vedno različni in vsebujejo kritiko nepravične davčne obravnave kriptovalut kot tudi sporočilo, da se moramo skupnosti in posamezniki zavzemati za podan predlog zakona in zagovarjati 10% obdavčitev vnovčenih zneskov iz kripto imetja.

Povzetek informacij o predlogu spremembe obdavčitve virtualnih valut


V četrtek, 28.1.2021, smo ob 17:00 gostili tri strokovnjake, ki so že leta nazaj sodelovali pri razpravah glede pojasnila o obdavčevanju kriptovalut, ki ga je izdala Finančna uprava Republike Slovenije ter računovodskih izkazov ter standardov, ki se aplicirajo na kriptovalute in kriptožetone.


Ta teden smo se pogovarjali z gospodom Vladom Stankovskim, rednim profesorjem računalništva in informatike. Gospod nam je povedal več o svojih izkušnjah s tehnologijo in projektih, ki jih vodi in na katerih sodeluje kar nekaj strokovnjakov iz Slovenije. Med drugim je povedal več o ciljih projekta ONTOCHAIN, k sodelovanju in prijavi na razpis pa ste vabljeni tudi vi!


V Blockchain Think Tank-u Slovenija smo bili zelo aktivni v zadnjem tednu. Udeležili smo se največje konference v Sloveniji o digitalizaciji, kjer smo razpravljali o digitalnem evru, kot tudi dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije — ‘ECB vas posluša’. V spodnjem članku sledi kratko poročilo z dogodkov in povzetek predstavljenih stališč.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels


On Tuesday, 23rd June 2020, Blockchain Think Tank Slovenia hosted a virtual event Building a Community for District Energy together with Danfoss Trata, where we brought together Danfoss representatives, blockchain aficionados and great minds that presented innovative ideas for integration of blockchain technology in the energy sector.


V torek, 26. maja 2020, se je odvil prvi virtualni dogodek “Sledljivost v času COVID-19 pandemije”, kjer so številni strokovnjaki, raziskovalci, akademiki in pravniki razpravljali o pravnih in etičnih vidikih uvedbe mobilne aplikacije za sledenje okužbam s COVID-19; IT strokovnjaki pa so izpostavili tudi ustrezne tehnologije, načine in standarde, da bi tovrstna rešitev lahko zadostila vsem zahtevam varovanja zasebnosti posameznikov.

Markus Spiske, https://www.pexels.com/photo/coronavirus-statistics-on-screen-3970330/


We’re merging powers with Global Business Inroads and are organising two video calls with them with the aim to enable our small and medium companies and allow them to apply for funding!


Danfoss je 6. in 7. februarja v svojih poslovnih prostorih v Ljubljani organiziral Blockchain Hackaton s ciljem, da najdejo inovativno rešitev za topoltna omrežja, ki bo omogočala ponovno uporabo in boljše koriščenje presežka toplote. Blockchain Think Tank Slovenija je sodeloval pri organizaciji in pripravah na hackaton, naši predstavniki pa so bili povabljeni tudi k izvedbi in posvetu z izbranimi ekipami.


On 6th and 7th of February Danfoss ran a Blockchain Hackaton with the objective of finding an innovative solution for District Heating Utility networks enabling the infrastructure to reuse and sell surplus heat. BTT representatives were given a great opportunity to be part of this learning experience and helped the applicant to better understand limits and possible solutions for proposed blockchain innovations.


V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Blockchain Think Tank Slovenia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store