Po objavi zadnjega Odprtega pisma na BTT Medium blog-u, smo v skupnosti ponovno prejeli ogromno odzivov in vprašanj v zvezi z davčno obravnavo in predlogom, o katerem je govora že nekaj časa. Odzivi so kot vedno različni in vsebujejo kritiko nepravične davčne obravnave kriptovalut kot tudi sporočilo, da se moramo skupnosti in posamezniki zavzemati za podan predlog zakona in zagovarjati 10% obdavčitev vnovčenih zneskov iz kripto imetja.

Povzetek informacij o predlogu spremembe obdavčitve virtualnih valut

Sprva je nujno potrebno poudariti, da besedilo predloga zakona še danes ni prišlo v javnost, niti nismo predloga v pisni obliki dobili predstavniki slovenskih blockchain združenj. Vsa mnenja torej še danes temeljijo zgolj na dveh jedrnatih informacijah, ki jih je FURS objavil konec avgusta.

Prva objava z naslovom ‘’Predlog spremembe…

V četrtek, 28.1.2021, smo ob 17:00 gostili tri strokovnjake, ki so že leta nazaj sodelovali pri razpravah glede pojasnila o obdavčevanju kriptovalut, ki ga je izdala Finančna uprava Republike Slovenije ter računovodskih izkazov ter standardov, ki se aplicirajo na kriptovalute in kriptožetone.

Leta 2018 je Blockchain Think Tank Slovenija organiziral odprto razpravo o pojasnilu oziroma dokumentu z naslovom Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki ga je FURS izdal z namenom, da obrazloži davčno obravnavo kriptovalut. Prav tako je bila pred nekaj leti vzpostavljena delovno skupino…

Ta teden smo se pogovarjali z gospodom Vladom Stankovskim, rednim profesorjem računalništva in informatike. Gospod nam je povedal več o svojih izkušnjah s tehnologijo in projektih, ki jih vodi in na katerih sodeluje kar nekaj strokovnjakov iz Slovenije. Med drugim je povedal več o ciljih projekta ONTOCHAIN, k sodelovanju in prijavi na razpis pa ste vabljeni tudi vi!

V tem tednu smo se pogovarjali z rednim profesorjem računalništva in informatike, Vladom Stankovskim. G. Stankovski ima več kot 20 let izkušenj na področju programskega inženirstva, računalništva v oblaku, na robu in v megli, porazdeljenih sistemov, semantike ter tehnologij umetne inteligence (strojno, globoko učenje). …

V Blockchain Think Tank-u Slovenija smo bili zelo aktivni v zadnjem tednu. Udeležili smo se največje konference v Sloveniji o digitalizaciji, kjer smo razpravljali o digitalnem evru, kot tudi dogodka, ki ga je organizirala Banka Slovenije — ‘ECB vas posluša’. V spodnjem članku sledi kratko poročilo z dogodkov in povzetek predstavljenih stališč.

V Blockchain Think Thanku Slovenije pozorno spremljamo hiter proces digitalizacije plačilnih storitev, ki je neposredno povezan z novimi tehnologijami in z inovativnimi poslovnimi modeli. Pozdravljamo širšo rabo digitalnih plačilnih storitev in s tem postopen prehod na brezstično in brezgotovinsko družbo. Evo od novosti je prav zagotovo tudi digitalni evro.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Letos…

On Tuesday, 23rd June 2020, Blockchain Think Tank Slovenia hosted a virtual event Building a Community for District Energy together with Danfoss Trata, where we brought together Danfoss representatives, blockchain aficionados and great minds that presented innovative ideas for integration of blockchain technology in the energy sector.

With a growing number of actors and activities dealing with digitalisation and better distribution and energy consumption, we can see an unprecedented process of transformation. …

V torek, 26. maja 2020, se je odvil prvi virtualni dogodek “Sledljivost v času COVID-19 pandemije”, kjer so številni strokovnjaki, raziskovalci, akademiki in pravniki razpravljali o pravnih in etičnih vidikih uvedbe mobilne aplikacije za sledenje okužbam s COVID-19; IT strokovnjaki pa so izpostavili tudi ustrezne tehnologije, načine in standarde, da bi tovrstna rešitev lahko zadostila vsem zahtevam varovanja zasebnosti posameznikov.

Društvo Blockchain Think Tank Slovenija je organiziralo virtualni dogodek s podporo Bitcoin društva Slovenija, Blockchain združenja in Blockchain Alliance Europe.

Markus Spiske, https://www.pexels.com/photo/coronavirus-statistics-on-screen-3970330/

Zaradi eksponentne hitrosti širjenja COVID-19 virusne bolezni je zdravstveno osebje v mnogih državah nenadoma postalo preobremenjeno. Potencialni kolaps zdravstvenega sistema in pomanjkanje informacij, s katerimi razpolagajo epidemiologi, so doprinesli k…

We’re merging powers with Global Business Inroads and are organising two video calls with them with the aim to enable our small and medium companies and allow them to apply for funding!

Here’s what this call is all about:

Horizon 2020 project for EU and Associated Countries (in this case India) invite small and medium companies, enterprises and startups to conduct Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE market called INNOWWIDE.

The 2nd INNOWWIDE call aims to bring innovative…

Danfoss je 6. in 7. februarja v svojih poslovnih prostorih v Ljubljani organiziral Blockchain Hackaton s ciljem, da najdejo inovativno rešitev za topoltna omrežja, ki bo omogočala ponovno uporabo in boljše koriščenje presežka toplote. Blockchain Think Tank Slovenija je sodeloval pri organizaciji in pripravah na hackaton, naši predstavniki pa so bili povabljeni tudi k izvedbi in posvetu z izbranimi ekipami.

Danfoss in Blockchain Think Tank Slovenija sta konec leta 2019 pozvala vse zainteresirane ekipe in podjetja, da se jima pridružijo pri iskanju potencialnih omejitev in inovativnih rešitev, ki jih blockchain tehnologija ponuja energijskemu sektorju.

Rok za oddajo prijave se je zaključil januarja letos, po prvem predstavitvenem klicu pa je bilo…

On 6th and 7th of February Danfoss ran a Blockchain Hackaton with the objective of finding an innovative solution for District Heating Utility networks enabling the infrastructure to reuse and sell surplus heat. BTT representatives were given a great opportunity to be part of this learning experience and helped the applicant to better understand limits and possible solutions for proposed blockchain innovations.

Last year Danfoss Trata Slovenia and Blockchain Think Tank Slovenia made an agreement to collaborate on a joint project, aimed at identifying blockchain companies and projects in the wider region, that are developing technological solutions within the energy industry. …

V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Peter Trček in Marina Markežič sta kot predstavnika BTT na delavni skupini Banke Slovenije dne 3. 12. 2019 predstavila IEO (‘’Initial Exchange Offering’’) koncept.

Pod okriljem delavne skupine Odbora za finančno stabilnost za fintech in kibernetsko varnost (DS OFS) nas je Banka Slovenije povabila, da predstavimo trend IEO-jev in podamo…

Blockchain Think Tank Slovenia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store