#4 BTT DELAVNICA: ABC blockchaina in kriptovalut

V torek, 20. marca 2018, bo ob 17h na Pravni fakulteti v Ljubljani (v modri predavalnici) potekala še zadnja marčevska delavnica, ki jo BTT organizira v sodelovanju s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani in študentsko organizacijo Panda.

ABC blockchaina in kriptovalut delavnica je namenjena študentom UL (popolnim začetnikom). Cilj je, da skupaj dvignemo finančno pismenost in študentje v čim večji meri razvijejo in osvojijo nove spretnosti pametne uporabe sodobnih tehnologij.

Teme, ki jih bomo obravnavali na delavnici so naslednje:

Vprašanja v zvezi z delavnico lahko naslovite na blockchain@digitalna.si. Se vidimo v torek!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store