#2 BTT DELAVNICA: ‘’ICO bootcamp’’

- insajderske informacije iz kripto industrije

Blockchain Think Tank v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in Pando v četrtek, 15. marca 2018, ob 17. uri na Pravni fakulteti v Ljubljani organizira “ICO bootcamp” dogodek. Na dogodku boste lahko slišali, kako zahteven izziv je izpeljava ICO projekta, kako pravilno sestaviti ekipo, kakšni so stroški marketinga in razvoja rešitve, itd.

Svoj pogled na ICO industrijo bodo predstavili predstavniki podjetij, ki so že uspešno zaključili z ICO projektom ali ki so sredi ICO kampanije. Prisotnost na dogodku so že potrdili predstavniki SportyCo, Emmares, Blocksquare, Eligma in X8 Currency. Na dogodek smo povabili še predstavnike nekaterih drugih podjetij. Čakamo njihovo potrditev.

Po dogodku bo ob 18:30 ustanovni zbor Blockchain Think Tanka Slovenija.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store