#1 BTT DELAVNICA: Vlaganje v kriptovalute

Kot je že bilo napovedano, bodo marca v sklopu Blockchain Think Tanka organizirane delavnice, prva bo potekala na temo vlaganja v kriptovalute. Poleg tega poteka v naslednjem tednu še zadnji poziv za sodelovanje na ustanovni skupščini društva Blockchain Think Tank Slovenia.

V četrtek, 8. 3. 2017, bo ob 17h na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirana delavnica o vlaganju v kripto valute.

Image for post

V sodelovanju z organizacijo PANDA bo v četrtek potekala delavnica, namenjena krepitvi spretnosti finančne pismenosti in kritične presoje informacij pri študentih. Predstavljene bodo pasti, na katere mora vlagatelj paziti pri vlaganju v kripto valute (Ponzi shema ter rdeče zastavice ali t.i. »red flags« pri vlaganju v ICO projekte). Poleg tega bomo obravnavali osnove investiranja v kripto valute ter tipične napake pri tovrstnih vlaganjih. Predstavljeni bodo tudi primerni viri informiranja ter kako sprejeti odločitev kam vložiti in zakaj.

Delavnice bodo vodili Peter Trček, Tilen Šarlah in Matjaž Štamulak.

Vljudno vabljeni, da se na dogodek prijavite. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. Karte je možno rezervirati na: https://www.eventbrite.co.uk/e/vlaganje-v-kripto-valute-delavnica-za-krepitev-spretnosti-financne-pismenosti-in-kriticne-presoje-tickets-43779930952

Ustanovitvena skupščina društva

Vsi, ki še niste izrazili svojega interesa, zadnjo možnost, da izpolnite Google obrazec in priglasite interes za sodelovanje na ustanovni skupščini društva Blockchain Think Tank Slovenia. Trenutno je sodelovanje potrdilo 87 posameznikov in podjetij. Google obrazec je dostopen na: https://goo.gl/forms/8VvNcdN7cks3q3V62

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na blockchain@digitalna.si.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store